የኧሌ ድምጽ

የወረዱ: 

በዚህ ገጽ የኧሌ ቋንቋ አጻጻፍ ዘደን ማግኘት ይችላሉ።